• Dany

"PP Dany Srebrenik" osnovano je 1994. godine i par godina bili smo aktivni u isključivo trgovinskim vodama. Uz internet klub "Dany", uglavnom smo prodavali računare i računarsku opremu. Vremenom smo se preorijentisali na davanje usluga iz oblasti informatike - obuka u radu na računarima, programiranje aplikacija, i sl. - i u tom segmentu ostali do dana dašanjeg, s tim da se danas isključimo bavimo programiranjem - primarne djelatnosti su nam izrada web stranica i programiranje internetskih aplikacija. "Dany doo" Srebrenik je danas firma sa brojnim partnerima iz cijelog svijeta od kojih je većina iz Austrije i Njemačke. Prateći trendove u svijetu internetskih aplikacija uglavnom smo našom ponudom okrenuti prema partnerima iz inostranstva, ali rado prihvatamo i izazove koje zahtijeva još uvijek internetski loše razvijeno domaće tržište.

Dany

Hasana Kikića 5

75350 Srebrenik

Tel: +387 35 694 218 Fax: +387 35 694 218

Mobil: +387 61 953 341

office@dany.ba


http://dany.ba/

Ime:*

 

Prezime:*

 

E-mail:*

 

Telefon:*

 

Poruka:*

Nema slika