• ITK Musić

Preduzeće "INTERTRANS-KOMERC MUSIĆ" doo osnovano je 1991. godine kod nadležnog suda za registraciju u Tuzli, sa skraćenim nazivom "ITK MUSIĆ" doo. Od svog osnivanja pa do danas društvo uspješno obavlja registrovanu djelatnost.

Iz svog bogatog asortimana možemo izdvojiti:

-Usluge transporta na svim relacijama u našoj zemlji i inostranstvu

-Trgovinsku djelatnost u okviru koje egzistira:

         - Stovarište građevinskog materijala

         - Salon keramike i sanitarije sa prodavnicom elektro i vodo materijala te boja i lakova

        - Prodaja kamiona , prikolica, poluprikolica i građevinskih mašina

        - Poslovi niskogradnje (sanacija klizišta, usluge građevinskih mašina, uređenje korita rijeka...)

Danas se možemo pohvaliti da raspolažemo asortimanom za gradnju od projekta, grubih građevinskih radova pa sve do uređenja enterijera.

"GRADNJA BEZ PROBLEMA" je misija našeg preduzeća, vođena ciljem da kupac ima kompletnu i vrhunsku uslugu, poštujući kvalitet, rokove isporuke uz naravno što pristupačniju cijenu Takođe smo vođeni ciljem da i dižobavljači, naši poslovni partneri, budu zadovoljeni suradnjom s nama. U tom cilju smo razvili strategiju proštovanja rokova plaćanja prema našim dobavljačima te smo otvoreni za svaku novu suradnju i gradnju prijateljskih odnosa sa starim i novim prolsovnim partnerima.

"GRADNJA BEZ PROBLEMA IMA SVOJE IME: ITK MUSIĆ SREBRENIK"

ITK Musić

Duboki Potok

75350 Srebrenik

Tel: + 387 35 659 328 Fax: + 387 35 659 329

Mobil: + 387 61 728 981, + 387 61 131 898


Ime:*

 

Prezime:*

 

E-mail:*

 

Telefon:*

 

Poruka:*

Nema slika