Naša misija

Ovaj web sajt sadrži nazive i osnovne podatke poslovnih subjekata u Srebreniku.

Cilj nam je stvoriti jednu sveobuhvatnu bazu poslovnih subjekata Srebrenika, bazu u kojoj će svoje mjesto pored preduzeća naći i takvi subjekti kao što su državne institucije, nevladine organizacije, sportska i druga udruženja, sportski savezi, obrazovne ustanove i drugi. A izuzetno bi bilo dobro da se i Vaše preduzeće nađe u jednoj, njemu pripadajućoj, djelatnosti na ovom sajtu. Ne samo da smo poslovni adresar koncipirali na način da Vam približi poslovni svijet Srebrenika, nego je zamišljen i kao centar poslovnih sadržaja, koji će biti od koristi, kako našim posjetiocima, tako i privrednicima koji odluče svoje preduzeće predstaviti na našem sajtu. Preduzeće ce biti svrstano u njemu pripadajuću djelatnost (koju navedete u formularu za registraciju). Mi ćemo nastojati da ovaj sajt bude što kvalitetniji i što više prezentovan, kako bismo privukli više posjetilaca koji će preko nas doći u kontakt sa Vama.